Er waren 413 duizend mensen werkloos in september, wat 4,4 procent van de beroepsbevolking is. In vergelijking tot augustus is de werkloosheid gedaald en de stijging van afgelopen maanden is hiermee afgevlakt.

Er kwamen gemiddeld drieduizend werklozen per maand bij in de afgelopen drie maanden. Van juni tot en met augustus was het aantal werklozen nog gestegen met gemiddeld 32 duizend per maand en daarbij was het werkloosheidpercentage ook gestegen, namelijk naar 4,6 procent. Daar komt bij dat het aantal werkenden volgens het CBS in de afgelopen drie maanden ook licht toenam, met gemiddeld 2000 per maand. Eind september registreerde het UWV 278 duizend lopende WW-uitkeringen.

In de voorgaande drie maanden groeide de beroepsbevolking met gemiddeld 5000 personen per maand. Met deze ontwikkeling is de hoeveelheid personen op de arbeidsmarkt op een overeenkomend level als in het eerste kwartaal van 2020, namelijk 9,3 miljoen. De reden hiervoor is met name dat er in deze periode meer werklozen werk vonden, dat dat mensen die werk hadden dit verloren.

Om verschillende redenen hadden 4,2 miljoen personen in september geen betaald werk. Het ging naast werklozen om nog ongeveer 3,8 miljoen personen die recent niet hebben gezocht naar een nieuwe baan of die niet direct beschikbaar waren voor werk. Deze mensen worden niet gerekend tot de beroepsbevolking. Zo is het aantal van deze groep de afgelopen 3 maanden met rond de duizend per maand verminderd.

Bron: Flexnieuws

By admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *