Post-corona heeft het deels om kantoor en deels op afstand werken (hybride) zich sterk ontwikkeld. Het opnieuw onderzoeken van benodigde vaardigheden staan op de prioriteitenlijst. Werk wordt complexer en daarmee het vinden van de juiste kandidaten voor de vacatures ook. In plaats van dat bedrijven verder groeien, moeten ze nu overleven. Voor sommige bedrijven betekent dit dat er geen werk meer is en voor anderen betekent het dat ze op zeer korte termijn moeten opschalen. Personen die dachten een zekere baan te hebben, staan onverwachts op straat. En dit gebeurde allemaal binnen een ontzettend korte periode.

Uitzenden speelt juist in crisistijden een immens belangrijke rol in het (her)plaatsen van vele werkenden in de frontlinie. In deze fase is een flexibele invulling van het personeelsbestand zeer belangrijk. Onder andere dankzij de inzet van uitzendwerk bleef de schade door de crisis in Nederland beperkt. In Nederland verloren wel eerst de mensen met flexibele contracten hun baan, maar deze gingen ook weer snel aan het werk vergeleken met andere landen. Een oplossing kan zijn dat voor deze groep ene goed sociaal vangnet wordt ingesteld en niet dat het uitzenden wordt ingeperkt.

Uitzendondernemingen zijn georganiseerd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Mensen die onverwachts ontslagen worden, worden geholpen naar een nieuwe baan. Een andere vorm is payroll. Bij payroll besteden werkgevers het juridisch werkgeverschap uit aan een payrollonderneming.

Kortom, dit is niet de goede periode op uitzenden te beperken. Uitzendwerk kan beter alle ruimte worden gegeven in plaats van dit te beperken.

By admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *